Lịch Thử nghiệm ứng dụng hack like và bot like mới chỉ dành cho điện thoại android

Số lượng người dùng thử nghiệp dự kiến là 10 ngàn thành viên, chú ý là những tài khoản không bị block like nên mọi người muốn dùng thử thì nên hạn chế dùng hack like hiện tại.

Hướng dẫn cập nhật :Bạn vào Ứng dụng tại GooglePlay , sau đó chọn gở bỏ . xong rồi hãy cài đặt lại


Giai đoạn 1 : Sẽ thử và chỉ dùng chức năng like trong 7 ngày. mọi người sau đó báo cáo các lỗi xảy ra và góp ý kiến để chỉnh lại ứng dụng phù hợp hơn

Giai đoạn 2: 3 ngày sau đó thử ngiểm các chức năng phụ như cmt. kết bạn, sub và đặc biệt thử nghiệm bot like, cmt

Giai đoạn 3: Sau khi thử nghiểm thành công sẽ chính thức công khai không giới hạn người dùng